In kết quả xổ số ba miền
In vé dò
Chọn miền, chọn ngày, chọn loại bản in (4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4, 6 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 1 bảng KQXS lớn) và bấm "In Vé Dò"
In vé dò
Chọn miền, chọn từ ngày đến ngày cần in vé dò, chọn loại bản in(4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4, 6 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 1 bảng KQXS lớn) và bấm "In Vé Dò"
Back to top