TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 042509
Giải Nhất 80839
Giải Nhì 22058
Giải Ba 95207 08484
Giải Bốn 06386 39864 27875 67554
12858 05105 44275
Giải Năm 2429
Giải Sáu 5984 8718 3841
Giải Bảy 961
Giải Tám 54

Lô tô trực tiếp

05 07 09 18 29 39 41 54 54
58 58 61 64 75 75 84 84 86

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 054991
Giải Nhất 65869
Giải Nhì 94924
Giải Ba 07107 87710
Giải Bốn 53544 85692 72355 98587
70963 64750 71274
Giải Năm 7389
Giải Sáu 3013 4086 4063
Giải Bảy 752
Giải Tám 70

Lô tô trực tiếp

07 10 13 24 44 50 52 55 63
63 69 70 74 86 87 89 91 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 839184
Giải Nhất 49802
Giải Nhì 14112
Giải Ba 89275 95067
Giải Bốn 39615 41186 17274 56183
08029 72406 22188
Giải Năm 9792
Giải Sáu 7090 6133 8510
Giải Bảy 573
Giải Tám 06

Lô tô trực tiếp

02 06 06 10 12 15 29 33 67
73 74 75 83 84 86 88 90 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 298117
Giải Nhất 15570
Giải Nhì 38556
Giải Ba 58839 94058
Giải Bốn 75272 79848 81975 67348
91011 67044 00610
Giải Năm 3538
Giải Sáu 7919 3574 2056
Giải Bảy 425
Giải Tám 39

Lô tô trực tiếp

10 11 17 19 25 38 39 39 44
48 48 56 56 58 70 72 74 75

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 979256
Giải Nhất 85188
Giải Nhì 99655
Giải Ba 93142 44156
Giải Bốn 43607 69026 64172 40506
65931 77720 00746
Giải Năm 6295
Giải Sáu 8325 7038 7818
Giải Bảy 065
Giải Tám 45

Lô tô trực tiếp

06 07 18 20 25 26 31 38 42
45 46 55 56 56 65 72 88 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/05 2024
Giải ĐB 613514
Giải Nhất 15772
Giải Nhì 92897
Giải Ba 89286 89601
Giải Bốn 14292 12543 17962 66320
33846 73449 78514
Giải Năm 6092
Giải Sáu 1409 2770 3883
Giải Bảy 806
Giải Tám 93

Lô tô trực tiếp

01 06 09 14 14 20 43 46 49
62 70 72 83 86 92 92 93 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/05 2024
Giải ĐB 389600
Giải Nhất 30773
Giải Nhì 02033
Giải Ba 30492 71099
Giải Bốn 43834 28565 18480 79952
58895 25702 08331
Giải Năm 1466
Giải Sáu 6072 2295 4868
Giải Bảy 423
Giải Tám 38

Lô tô trực tiếp

00 02 23 31 33 34 38 52 65
66 68 72 73 80 92 95 95 99
Back to top