Lịch quay
Thống kê
Soi cầu

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/06 2024
Giải ĐB 37567
Giải Nhất 66937
Giải Nhì 25002 58693
Giải Ba 03671 38466 76277
95589 54561 50911
Giải Bốn 5029 1256 4549 4432
Giải Năm 4493 9241 1095
9179 4924 2507
Giải Sáu 657 014 523
Giải Bảy 55 42 78 89

Lô tô trực tiếp

02 07 11 14 23 24 29 32 37
41 42 49 55 56 57 61 66 67
71 77 78 79 89 89 93 93 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/06 2024
Giải ĐB 74990
Giải Nhất 57985
Giải Nhì 77484 33052
Giải Ba 81364 58674 12602
83695 31774 54774
Giải Bốn 0166 1499 3561 9098
Giải Năm 8561 3686 5040
9249 8868 3006
Giải Sáu 726 553 932
Giải Bảy 70 10 56 46

Lô tô trực tiếp

02 06 10 26 32 40 46 49 52
53 56 61 61 64 66 68 70 74
74 74 84 85 86 90 95 98 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/06 2024
Giải ĐB 573990
Giải Nhất 74785
Giải Nhì 49778
Giải Ba 67855 68987
Giải Bốn 05504 24058 00358 99749
53019 81271 35280
Giải Năm 2830
Giải Sáu 9942 3835 5222
Giải Bảy 372
Giải Tám 39

Lô tô trực tiếp

04 19 22 30 35 39 42 49 55
58 58 71 72 78 80 85 87 90

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/06 2024
Giải ĐB 290340
Giải Nhất 19828
Giải Nhì 87584
Giải Ba 07712 31442
Giải Bốn 49538 50361 69124 03791
73475 85951 34984
Giải Năm 2788
Giải Sáu 2006 0062 5217
Giải Bảy 630
Giải Tám 97

Lô tô trực tiếp

06 12 17 24 28 30 38 40 42
51 61 62 75 84 84 88 91 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/06 2024
Giải ĐB 602502
Giải Nhất 43591
Giải Nhì 44930
Giải Ba 50640 96348
Giải Bốn 83863 35030 29376 05703
65753 94623 63446
Giải Năm 8157
Giải Sáu 6148 8070 9175
Giải Bảy 177
Giải Tám 17

Lô tô trực tiếp

02 03 17 23 30 30 40 46 48
48 53 57 63 70 75 76 77 91

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/06 2024
Giải ĐB 599625
Giải Nhất 95846
Giải Nhì 06958
Giải Ba 26567 73526
Giải Bốn 25945 31024 39470 85099
80650 56972 25968
Giải Năm 3803
Giải Sáu 6934 3344 8596
Giải Bảy 536
Giải Tám 00

Lô tô trực tiếp

00 03 24 25 26 34 36 44 45
46 50 58 67 68 70 72 96 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/06 2024
Giải ĐB 897704
Giải Nhất 04771
Giải Nhì 50095
Giải Ba 63840 49729
Giải Bốn 81664 29148 61818 37866
79329 54158 06896
Giải Năm 1205
Giải Sáu 6394 9868 6832
Giải Bảy 291
Giải Tám 15

Lô tô trực tiếp

04 05 15 18 29 29 32 40 48
58 64 66 68 71 91 94 95 96

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/06 2024
Giải ĐB 549422
Giải Nhất 78732
Giải Nhì 82405
Giải Ba 47679 79791
Giải Bốn 24767 33877 27790 68227
22041 38477 64770
Giải Năm 4375
Giải Sáu 0186 4207 9089
Giải Bảy 514
Giải Tám 92

Lô tô trực tiếp

05 07 14 22 27 32 41 67 70
75 77 77 79 86 89 90 91 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/06 2024
Giải ĐB 925862
Giải Nhất 25434
Giải Nhì 39429
Giải Ba 03801 30398
Giải Bốn 26108 08267 23635 68446
62069 65442 95851
Giải Năm 8189
Giải Sáu 1885 9990 8274
Giải Bảy 323
Giải Tám 85

Lô tô trực tiếp

01 08 23 29 34 35 42 46 51
62 67 69 74 85 85 89 90 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/06 2024
Giải ĐB 305331
Giải Nhất 75623
Giải Nhì 13880
Giải Ba 55750 97820
Giải Bốn 47599 94312 69296 53800
43274 57562 03492
Giải Năm 7142
Giải Sáu 9396 8783 8886
Giải Bảy 604
Giải Tám 90

Lô tô trực tiếp

00 04 12 20 23 31 42 50 62
74 80 83 86 90 92 96 96 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/06 2024
Giải ĐB 155868
Giải Nhất 33902
Giải Nhì 92174
Giải Ba 54542 23804
Giải Bốn 00712 02964 87976 66991
27996 56768 40884
Giải Năm 8618
Giải Sáu 5718 4661 4612
Giải Bảy 376
Giải Tám 66

Lô tô trực tiếp

02 04 12 12 18 18 42 61 64
66 68 68 74 76 76 84 91 96

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/06 2024
Giải ĐB 769851
Giải Nhất 58598
Giải Nhì 19438
Giải Ba 90173 15347
Giải Bốn 34023 25472 12455 53495
63847 86284 16393
Giải Năm 3424
Giải Sáu 2455 6218 6294
Giải Bảy 090
Giải Tám 68

Lô tô trực tiếp

18 23 24 38 47 47 51 55 55
68 72 73 84 90 93 94 95 98
Back to top