Lịch quay
Thống kê
Soi cầu

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 05966
Giải Nhất 60275
Giải Nhì 72725 90891
Giải Ba 56652 91186 16367
64845 09049 06322
Giải Bốn 0220 6622 9353 0452
Giải Năm 9510 9372 3898
4781 9369 2390
Giải Sáu 695 561 208
Giải Bảy 24 50 89 52

Lô tô trực tiếp

08 10 20 22 22 24 25 45 49
50 52 52 52 53 61 66 67 69
72 75 81 86 89 90 91 95 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 14478
Giải Nhất 08543
Giải Nhì 83125 92133
Giải Ba 92796 76639 97895
59002 03268 78862
Giải Bốn 0077 1962 4824 8339
Giải Năm 9892 6035 5510
5769 1348 4280
Giải Sáu 198 786 996
Giải Bảy 68 85 05 96

Lô tô trực tiếp

02 05 10 24 25 33 35 39 39
43 48 62 62 68 68 69 77 78
80 85 86 92 95 96 96 96 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 042509
Giải Nhất 80839
Giải Nhì 22058
Giải Ba 95207 08484
Giải Bốn 06386 39864 27875 67554
12858 05105 44275
Giải Năm 2429
Giải Sáu 5984 8718 3841
Giải Bảy 961
Giải Tám 54

Lô tô trực tiếp

05 07 09 18 29 39 41 54 54
58 58 61 64 75 75 84 84 86

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 054991
Giải Nhất 65869
Giải Nhì 94924
Giải Ba 07107 87710
Giải Bốn 53544 85692 72355 98587
70963 64750 71274
Giải Năm 7389
Giải Sáu 3013 4086 4063
Giải Bảy 752
Giải Tám 70

Lô tô trực tiếp

07 10 13 24 44 50 52 55 63
63 69 70 74 86 87 89 91 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 839184
Giải Nhất 49802
Giải Nhì 14112
Giải Ba 89275 95067
Giải Bốn 39615 41186 17274 56183
08029 72406 22188
Giải Năm 9792
Giải Sáu 7090 6133 8510
Giải Bảy 573
Giải Tám 06

Lô tô trực tiếp

02 06 06 10 12 15 29 33 67
73 74 75 83 84 86 88 90 92

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 298117
Giải Nhất 15570
Giải Nhì 38556
Giải Ba 58839 94058
Giải Bốn 75272 79848 81975 67348
91011 67044 00610
Giải Năm 3538
Giải Sáu 7919 3574 2056
Giải Bảy 425
Giải Tám 39

Lô tô trực tiếp

10 11 17 19 25 38 39 39 44
48 48 56 56 58 70 72 74 75

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 979256
Giải Nhất 85188
Giải Nhì 99655
Giải Ba 93142 44156
Giải Bốn 43607 69026 64172 40506
65931 77720 00746
Giải Năm 6295
Giải Sáu 8325 7038 7818
Giải Bảy 065
Giải Tám 45

Lô tô trực tiếp

06 07 18 20 25 26 31 38 42
45 46 55 56 56 65 72 88 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 817292
Giải Nhất 37865
Giải Nhì 92683
Giải Ba 24794 79754
Giải Bốn 75791 88011 09284 81848
54210 16359 55293
Giải Năm 1931
Giải Sáu 6618 3005 4307
Giải Bảy 652
Giải Tám 85

Lô tô trực tiếp

05 07 10 11 18 31 48 52 54
59 65 83 84 85 91 92 93 94

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 982772
Giải Nhất 79275
Giải Nhì 82289
Giải Ba 75330 05031
Giải Bốn 02542 48600 71637 40175
16263 42309 69548
Giải Năm 8579
Giải Sáu 4326 6767 9475
Giải Bảy 452
Giải Tám 53

Lô tô trực tiếp

00 09 26 30 31 37 42 48 52
53 63 67 72 75 75 75 79 89

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 287839
Giải Nhất 98835
Giải Nhì 42962
Giải Ba 41083 41556
Giải Bốn 50105 12029 31771 59520
71713 38272 97902
Giải Năm 2758
Giải Sáu 4249 1301 3927
Giải Bảy 010
Giải Tám 65

Lô tô trực tiếp

01 02 05 10 13 20 27 29 35
39 49 56 58 62 65 71 72 83

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 168593
Giải Nhất 62959
Giải Nhì 64357
Giải Ba 89326 53009
Giải Bốn 51513 43470 90320 91484
45179 25072 70978
Giải Năm 4983
Giải Sáu 1669 3686 8992
Giải Bảy 369
Giải Tám 65

Lô tô trực tiếp

09 13 20 26 57 59 65 69 69
70 72 78 79 83 84 86 92 93

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 219024
Giải Nhất 41803
Giải Nhì 10671
Giải Ba 50037 51979
Giải Bốn 02379 02677 05147 10493
90231 09814 77099
Giải Năm 1759
Giải Sáu 5735 2682 4445
Giải Bảy 766
Giải Tám 46

Lô tô trực tiếp

03 14 24 31 35 37 45 46 47
59 66 71 77 79 79 82 93 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 589920
Giải Nhất 01582
Giải Nhì 52264
Giải Ba 19097 22620
Giải Bốn 69737 34840 05977 49809
71819 49963 81092
Giải Năm 6613
Giải Sáu 4800 8581 4675
Giải Bảy 870
Giải Tám 30

Lô tô trực tiếp

00 09 13 19 20 20 30 37 40
63 64 70 75 77 81 82 92 97
Back to top