Lịch quay
Thống kê
Soi cầu

Trang kết quả xổ số Việt Nam

22/07 2024
Giải ĐB 15296
Giải Nhất 58122
Giải Nhì 60799 62033
Giải Ba 15633 64138 08436
38621 63529 06321
Giải Bốn 6873 7712 0316 8598
Giải Năm 0223 7765 6786
8202 9208 5748
Giải Sáu 423 428 102
Giải Bảy 54 11 44 13

Lô tô trực tiếp

02 02 08 11 12 13 16 21 21
22 23 23 28 29 33 33 36 38
44 48 54 65 73 86 96 98 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

22/07 2024
Giải ĐB 531363
Giải Nhất 92990
Giải Nhì 28994
Giải Ba 26585 32733
Giải Bốn 84195 89457 17331 10468
36830 99226 82366
Giải Năm 1239
Giải Sáu 0994 1791 7471
Giải Bảy 524
Giải Tám 73

Lô tô trực tiếp

24 26 30 31 33 39 57 63 66
68 71 73 85 90 91 94 94 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

22/07 2024
Giải ĐB 651413
Giải Nhất 05382
Giải Nhì 89767
Giải Ba 14783 28095
Giải Bốn 81402 40434 63751 44290
65546 90913 33937
Giải Năm 6258
Giải Sáu 5645 1106 2185
Giải Bảy 927
Giải Tám 39

Lô tô trực tiếp

02 06 13 13 27 34 37 39 45
46 51 58 67 82 83 85 90 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

22/07 2024
Giải ĐB 915016
Giải Nhất 32329
Giải Nhì 45800
Giải Ba 18782 54041
Giải Bốn 60326 67036 18950 42463
61579 05375 32442
Giải Năm 3943
Giải Sáu 5123 5309 5415
Giải Bảy 567
Giải Tám 75

Lô tô trực tiếp

00 09 15 16 23 26 29 36 41
42 43 50 63 67 75 75 79 82

Trang kết quả xổ số Việt Nam

22/07 2024
Giải ĐB 273350
Giải Nhất 45270
Giải Nhì 25104
Giải Ba 88267 89086
Giải Bốn 73046 54495 58049 57828
53136 47097 51378
Giải Năm 5135
Giải Sáu 7711 9593 6832
Giải Bảy 517
Giải Tám 66

Lô tô trực tiếp

04 11 17 28 32 35 36 46 49
50 66 67 70 78 86 93 95 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

22/07 2024
Giải ĐB 621070
Giải Nhất 36648
Giải Nhì 51892
Giải Ba 64819 64418
Giải Bốn 98468 85642 87546 69820
31603 94728 16593
Giải Năm 4527
Giải Sáu 3071 3984 0310
Giải Bảy 047
Giải Tám 89

Lô tô trực tiếp

03 10 18 19 20 27 28 42 46
47 48 68 70 71 84 89 92 93
Back to top