Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Nhập số lần quay của tỉnh nhỏ nhất 1 lần và lớn nhất 50 lần. Có thể tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê tần suất trong 2 lần quay Xổ số Truyền Thống
02 1 lần (2.5%)
10 1 lần (2.5%)
24 1 lần (2.5%)
25 1 lần (2.5%)
33 1 lần (2.5%)
35 1 lần (2.5%)
39 2 lần (5%)
43 1 lần (2.5%)
48 1 lần (2.5%)
62 2 lần (5%)
68 1 lần (2.5%)
69 2 lần (5%)
77 1 lần (2.5%)
78 1 lần (2.5%)
80 1 lần (2.5%)
92 1 lần (2.5%)
95 1 lần (2.5%)
96 1 lần (2.5%)
04 2 lần (5%)
05 1 lần (2.5%)
07 1 lần (2.5%)
09 1 lần (2.5%)
22 4 lần (10%)
34 1 lần (2.5%)
47 1 lần (2.5%)
53 1 lần (2.5%)
61 1 lần (2.5%)
64 1 lần (2.5%)
65 1 lần (2.5%)
70 1 lần (2.5%)
76 1 lần (2.5%)
87 1 lần (2.5%)
94 1 lần (2.5%)
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top