Thống kê theo miền
Xem thống kê
Nhập số lần quay của tỉnh nhỏ nhất 1 lần và lớn nhất 50 lần. Có thể tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê tần suất trong 2 lần quay xổ số Miền Bắc
02 2 lần (1.85%)
05 4 lần (3.7%)
10 2 lần (1.85%)
24 2 lần (1.85%)
25 4 lần (3.7%)
33 2 lần (1.85%)
35 2 lần (1.85%)
39 6 lần (5.56%)
43 2 lần (1.85%)
48 2 lần (1.85%)
62 4 lần (3.7%)
68 4 lần (3.7%)
69 4 lần (3.7%)
77 2 lần (1.85%)
78 2 lần (1.85%)
80 4 lần (3.7%)
85 2 lần (1.85%)
86 2 lần (1.85%)
92 2 lần (1.85%)
95 2 lần (1.85%)
96 6 lần (5.56%)
98 2 lần (1.85%)
04 4 lần (3.7%)
07 2 lần (1.85%)
09 2 lần (1.85%)
17 2 lần (1.85%)
18 2 lần (1.85%)
19 2 lần (1.85%)
22 8 lần (7.41%)
34 2 lần (1.85%)
47 2 lần (1.85%)
53 2 lần (1.85%)
61 2 lần (1.85%)
64 2 lần (1.85%)
65 2 lần (1.85%)
70 2 lần (1.85%)
76 2 lần (1.85%)
82 2 lần (1.85%)
87 2 lần (1.85%)
94 2 lần (1.85%)
Thống kê - xổ số Miền Bắc
Back to top