TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 817292
Giải Nhất 37865
Giải Nhì 92683
Giải Ba 24794 79754
Giải Bốn 75791 88011 09284 81848
54210 16359 55293
Giải Năm 1931
Giải Sáu 6618 3005 4307
Giải Bảy 652
Giải Tám 85

Lô tô trực tiếp

05 07 10 11 18 31 48 52 54
59 65 83 84 85 91 92 93 94

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 982772
Giải Nhất 79275
Giải Nhì 82289
Giải Ba 75330 05031
Giải Bốn 02542 48600 71637 40175
16263 42309 69548
Giải Năm 8579
Giải Sáu 4326 6767 9475
Giải Bảy 452
Giải Tám 53

Lô tô trực tiếp

00 09 26 30 31 37 42 48 52
53 63 67 72 75 75 75 79 89

Trang kết quả xổ số Việt Nam

20/05 2024
Giải ĐB 287839
Giải Nhất 98835
Giải Nhì 42962
Giải Ba 41083 41556
Giải Bốn 50105 12029 31771 59520
71713 38272 97902
Giải Năm 2758
Giải Sáu 4249 1301 3927
Giải Bảy 010
Giải Tám 65

Lô tô trực tiếp

01 02 05 10 13 20 27 29 35
39 49 56 58 62 65 71 72 83

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 168593
Giải Nhất 62959
Giải Nhì 64357
Giải Ba 89326 53009
Giải Bốn 51513 43470 90320 91484
45179 25072 70978
Giải Năm 4983
Giải Sáu 1669 3686 8992
Giải Bảy 369
Giải Tám 65

Lô tô trực tiếp

09 13 20 26 57 59 65 69 69
70 72 78 79 83 84 86 92 93

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 219024
Giải Nhất 41803
Giải Nhì 10671
Giải Ba 50037 51979
Giải Bốn 02379 02677 05147 10493
90231 09814 77099
Giải Năm 1759
Giải Sáu 5735 2682 4445
Giải Bảy 766
Giải Tám 46

Lô tô trực tiếp

03 14 24 31 35 37 45 46 47
59 66 71 77 79 79 82 93 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

19/05 2024
Giải ĐB 589920
Giải Nhất 01582
Giải Nhì 52264
Giải Ba 19097 22620
Giải Bốn 69737 34840 05977 49809
71819 49963 81092
Giải Năm 6613
Giải Sáu 4800 8581 4675
Giải Bảy 870
Giải Tám 30

Lô tô trực tiếp

00 09 13 19 20 20 30 37 40
63 64 70 75 77 81 82 92 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/05 2024
Giải ĐB 779547
Giải Nhất 81964
Giải Nhì 26809
Giải Ba 44554 82810
Giải Bốn 67093 85438 90391 71831
57055 47553 97442
Giải Năm 8528
Giải Sáu 6480 7889 2136
Giải Bảy 294
Giải Tám 13

Lô tô trực tiếp

09 10 13 28 31 36 38 42 47
53 54 55 64 80 89 91 93 94

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/05 2024
Giải ĐB 067456
Giải Nhất 81584
Giải Nhì 50566
Giải Ba 50419 25948
Giải Bốn 75112 69899 73261 41899
34195 83141 16416
Giải Năm 7046
Giải Sáu 6977 4069 2583
Giải Bảy 644
Giải Tám 18

Lô tô trực tiếp

12 16 18 19 41 44 46 48 56
61 66 69 77 83 84 95 99 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/05 2024
Giải ĐB 713531
Giải Nhất 46806
Giải Nhì 90943
Giải Ba 60300 86797
Giải Bốn 80182 08471 99668 64861
33143 84079 37064
Giải Năm 6816
Giải Sáu 6869 0462 4179
Giải Bảy 518
Giải Tám 39

Lô tô trực tiếp

00 06 16 18 31 39 43 43 61
62 64 68 69 71 79 79 82 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

18/05 2024
Giải ĐB 806781
Giải Nhất 70309
Giải Nhì 90507
Giải Ba 80979 21314
Giải Bốn 98110 53079 72202 33757
62234 58993 60786
Giải Năm 5971
Giải Sáu 9328 7836 8780
Giải Bảy 288
Giải Tám 41

Lô tô trực tiếp

02 07 09 10 14 28 34 36 41
57 71 79 79 80 81 86 88 93
Back to top