TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

13/05 2024
Giải ĐB 941762
Giải Nhất 84587
Giải Nhì 87666
Giải Ba 39837 47361
Giải Bốn 98980 81357 70272 88941
42974 56165 31277
Giải Năm 7379
Giải Sáu 4297 4184 8988
Giải Bảy 407
Giải Tám 55

Lô tô trực tiếp

07 37 41 55 57 61 62 65 66
72 74 77 79 80 84 87 88 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

12/05 2024
Giải ĐB 643774
Giải Nhất 31072
Giải Nhì 36444
Giải Ba 15218 85265
Giải Bốn 95372 93800 49646 75312
23986 16313 08074
Giải Năm 1009
Giải Sáu 3517 2598 9571
Giải Bảy 500
Giải Tám 80

Lô tô trực tiếp

00 00 09 12 13 17 18 44 46
65 71 72 72 74 74 80 86 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

06/05 2024
Giải ĐB 643466
Giải Nhất 34087
Giải Nhì 94928
Giải Ba 52964 82007
Giải Bốn 16852 86399 63155 63208
71169 65552 80855
Giải Năm 2105
Giải Sáu 7586 2026 7012
Giải Bảy 276
Giải Tám 99

Lô tô trực tiếp

05 07 08 12 26 28 52 52 55
55 64 66 69 76 86 87 99 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/05 2024
Giải ĐB 942752
Giải Nhất 81306
Giải Nhì 67574
Giải Ba 29451 20215
Giải Bốn 04149 71021 60761 79639
27052 43770 85010
Giải Năm 2768
Giải Sáu 2328 3434 2479
Giải Bảy 464
Giải Tám 03

Lô tô trực tiếp

03 06 10 15 21 28 34 39 49
51 52 52 61 64 68 70 74 79
Back to top