TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

15/06 2024
Giải ĐB 701315
Giải Nhất 58837
Giải Nhì 55073
Giải Ba 95946 02642
Giải Bốn 56950 17375 11913 42672
20476 09095 04793
Giải Năm 6823
Giải Sáu 5156 8485 8176
Giải Bảy 589
Giải Tám 44

Lô tô trực tiếp

13 15 23 37 42 44 46 50 56
72 73 75 76 76 85 89 93 95

Trang kết quả xổ số Việt Nam

12/06 2024
Giải ĐB 237610
Giải Nhất 65367
Giải Nhì 98822
Giải Ba 14176 07232
Giải Bốn 29066 41051 53181 35748
29465 73385 51978
Giải Năm 4515
Giải Sáu 3347 9950 5733
Giải Bảy 571
Giải Tám 59

Lô tô trực tiếp

10 15 22 32 33 47 48 50 51
59 65 66 67 71 76 78 81 85

Trang kết quả xổ số Việt Nam

08/06 2024
Giải ĐB 539125
Giải Nhất 69732
Giải Nhì 05902
Giải Ba 41043 66245
Giải Bốn 10205 26667 64908 69378
20365 11354 82420
Giải Năm 1799
Giải Sáu 5807 9180 5133
Giải Bảy 015
Giải Tám 47

Lô tô trực tiếp

02 05 07 08 15 20 25 32 33
43 45 47 54 65 67 78 80 99

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/06 2024
Giải ĐB 617219
Giải Nhất 03231
Giải Nhì 12182
Giải Ba 17408 16572
Giải Bốn 53059 38671 82565 40147
91999 30935 84429
Giải Năm 5400
Giải Sáu 8547 5924 7063
Giải Bảy 027
Giải Tám 27

Lô tô trực tiếp

00 08 19 24 27 27 29 31 35
47 47 59 63 65 71 72 82 99
Back to top