TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

16/06 2024
Giải ĐB 168831
Giải Nhất 88134
Giải Nhì 37145
Giải Ba 43477 49775
Giải Bốn 73401 12082 61136 51238
71154 11014 74719
Giải Năm 4876
Giải Sáu 2633 6973 9013
Giải Bảy 620
Giải Tám 42

Lô tô trực tiếp

01 13 14 19 20 31 33 34 36
38 42 45 54 73 75 76 77 82

Trang kết quả xổ số Việt Nam

12/06 2024
Giải ĐB 268689
Giải Nhất 04189
Giải Nhì 78547
Giải Ba 50957 41738
Giải Bốn 45383 48590 51721 94444
22781 75101 81247
Giải Năm 8414
Giải Sáu 5443 6402 7710
Giải Bảy 657
Giải Tám 78

Lô tô trực tiếp

01 02 10 14 21 38 43 44 47
47 57 57 78 81 83 89 89 90

Trang kết quả xổ số Việt Nam

09/06 2024
Giải ĐB 720703
Giải Nhất 68310
Giải Nhì 62907
Giải Ba 87560 34287
Giải Bốn 88096 09398 75555 68340
44903 34139 53589
Giải Năm 2747
Giải Sáu 0050 8918 5702
Giải Bảy 937
Giải Tám 22

Lô tô trực tiếp

02 03 03 07 10 18 22 37 39
40 47 50 55 60 87 89 96 98

Trang kết quả xổ số Việt Nam

05/06 2024
Giải ĐB 206039
Giải Nhất 76366
Giải Nhì 20908
Giải Ba 13038 94150
Giải Bốn 45677 27647 42031 16608
45285 53304 48394
Giải Năm 4769
Giải Sáu 3195 1167 0278
Giải Bảy 418
Giải Tám 98

Lô tô trực tiếp

04 08 08 18 31 38 39 47 50
66 67 69 77 78 85 94 95 98
Back to top