TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Xem kết quả

Trang kết quả xổ số Việt Nam

17/06 2024
Giải ĐB 208827
Giải Nhất 88849
Giải Nhì 01208
Giải Ba 85797 94559
Giải Bốn 39019 23255 94294 90867
33123 64482 36597
Giải Năm 4272
Giải Sáu 7116 3647 1460
Giải Bảy 928
Giải Tám 32

Lô tô trực tiếp

08 16 19 23 27 28 32 47 49
55 59 60 67 72 82 94 97 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

16/06 2024
Giải ĐB 756893
Giải Nhất 70700
Giải Nhì 01575
Giải Ba 57410 75164
Giải Bốn 53723 42624 67789 22819
41297 11693 14027
Giải Năm 8687
Giải Sáu 7291 9110 4347
Giải Bảy 913
Giải Tám 65

Lô tô trực tiếp

00 10 10 13 19 23 24 27 47
64 65 75 87 89 91 93 93 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

10/06 2024
Giải ĐB 461491
Giải Nhất 18803
Giải Nhì 03817
Giải Ba 68183 98232
Giải Bốn 15063 16843 29030 02831
52710 36697 88189
Giải Năm 6686
Giải Sáu 7409 8934 3923
Giải Bảy 114
Giải Tám 40

Lô tô trực tiếp

03 09 10 14 17 23 30 31 32
34 40 43 63 83 86 89 91 97

Trang kết quả xổ số Việt Nam

09/06 2024
Giải ĐB 831147
Giải Nhất 46362
Giải Nhì 79776
Giải Ba 16146 74631
Giải Bốn 45378 49024 56169 77816
37384 81754 84948
Giải Năm 3049
Giải Sáu 5174 4831 7900
Giải Bảy 601
Giải Tám 80

Lô tô trực tiếp

00 01 16 24 31 31 46 47 48
49 54 62 69 74 76 78 80 84
Back to top